wiertnica Wrocław

O Firmie

Posiadamy kadrę z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży geologicznej i niezbędnymi uprawnieniami do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Prowadzimy prace zgodnie z wymaganiami ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne, Prawo budowlane oraz Prawo ochrony środowiska. Oferujemy szybkie i profesjonalne wykonywanie naszych usług dostosowując ich zakres do indywidualnych potrzeb klientów. Zapraszamy do współpracy biura projektów, firmy budowlane, spółki komunalne, instytucje publiczne i inwestorów prywatnych. Studnie Wrocław, dolnośląskie jak i cały kraj.

Oferta

pompy ciepła Wrocław
geotechnika Wrocław
studnie Wrocław
 • Sporządzamy projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczne, plany ruchu dla wierceń powyżej 100 m;

 • Wykonujemy wiercenia pionowe w celu instalacji wymienników gruntowych pomp ciepła, także w miejscach trudnodostępnych dla urządzeń samojezdnych;

 • Świadczymy usługi podwykonawcze dla firm instalatorskich

 • Oferujemy zastępstwo inwestorskie, nadzory inwestorskie wierceń, dozory geologiczne i górnicze wierceń;

 • Dokumentacje geotechniczne, projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych i budowy składowisk odpadów; obsługa geotechniczna budów;

 • Wiercenia geotechniczne, dozory geologiczne wierceń i badania polowe, także w miejscach trudnodostępnych dla urządzeń samojezdnych;

 • Polowe badania zagęszczenia i nośności gruntów: sondą udarową lekką (DPL), sondą krzyżakową udarowo-obrotową (SLVT), płytą dynamiczną, płytą obciążaną statycznie (VSS), oznaczanie spójności gruntu penetrometrem tłoczkowym (PP), oznaczanie wytrzymałości na ścinanie gruntu ścinarką obrotową (TV);

 • Oznaczanie gęstości objętościowej gruntu w pierścieniu lub cylindrze;

 • Badania laboratoryjne gruntów i wody: oznaczanie składu granulometrycznego, wilgotności naturalnej i granic konsystencji, oznaczanie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej metodą Proctora, badanie agresywności wody;

 • Badania warunków gruntowo-wodnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ);

 • Projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne, opinie i ekspertyzy z zakresu hydrogeologii i ochrony środowiska, plany ruchu wierceń powyżej 100 m

 • Budowa (wiercenie studni) i likwidacja ujęć wód podziemnych;

 • Diagnostyka studni

 • Odwadnianie wykopów budowlanych studniami wierconymi;

 • Wbijanie lub zapłukiwanie igłostudni (tzw abisynki)

 • Budowa piezometrów

 • Zakładanie i merytoryczna obsługa sieci monitoringu wód podziemnych wokół stacji paliw, składowisk odpadów i ujęć wód podziemnych;

 • Pobieranie prób wody do analizy

 • Zastępstwo inwestorskie, nadzory inwestorskie wierceń, dozory geologiczne i górnicze wierceń;

 • Studnie Wrocław i okolice

 • Opracowywanie operatów wodnoprawnych i stref ochronnych dla ujęć wód podziemnych;
   

Pompy ciepła

Geotechnika

Hydrogeologia / Studnie

Kontakt

Eco-Geo Studnie Wrocław Robert Chmielewski
56-400 Oleśnica Śląska
ul. Klonowa 6b/3
Telefon: +48 692-115-909
e-mail:
rchm@o2.pl
NIP: 911-119-24-38

Oddział:
Eco-Geo Studnie Wrocław Robert Chmielewski
51-638 Wrocław
ul. Aleksandra Kotsisa 41/5
Telefon: +48 692-115-909
e-mail:
rchm@o2.pl

Posiadamy duże jak i małe wiertnice co gwarantuje prowadzenie prac na niewielkich działkach, a także w miejscach trudno dostępnych dla urządzeń samojezdnych.

Galeria

studnie Wrocław

Jesteśmy firmą zajmującą się wykonywaniem prac hydrogeologicznych i geotechnicznych.

Odwierty pod pompy ciepła

Wiercenie studni

Hydrogeologia

Geotechnika

Sprawdź naszą ofertę

eco-geo studnie Wrocław

O Firmie

Oferta

Galeria

Kontakt

ZATRUDNIAMY !
Oferty pracy

RedProjekt © 2019 | Wszelkie prawa zastrzeżone