Pompy ciepła / Hydrogeologia / Geotechnika
Jesteśmy firmą zajmującą się wykonywaniem prac geologicznych i badań geotechnicznych.
Sprawdź naszą ofertę

O firmie

Sprawdź kim jesteśmy
Posiadamy kadrę z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży geologicznej i niezbędnymi uprawnieniami do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

Prowadzimy prace zgodnie z wymaganiami ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne, Prawo budowlane oraz Prawo ochrony środowiska

Oferujemy szybkie i profesjonalne wykonywanie naszych usług dostosowując ich zakres do indywidualnych potrzeb klientów. Zapraszamy do współpracy biura projektów, firmy budowlane, spółki komunalne, instytucje publiczne i inwestorów prywatnych.

Kontakt: Robert Chmielewski: 692115909

Oferta

Poznaj nasze usługi

Pompy ciepła


 • Sporządzamy projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczne, plany ruchu dla wierceń powyżej 100 m;
 • wykonujemy wiercenia pionowe w celu instalacji wymienników gruntowych pomp ciepła, także w miejscach trudnodostępnych dla urządzeń samojezdnych;
 • świadczymy usługi podwykonawcze dla firm instalatorskich
 • oferujemy zastępstwo inwestorskie, nadzory inwestorskie wierceń, dozory geologiczne i górnicze wierceń;

Geotechnika


 • Dokumentacje geotechniczne, projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych i budowy składowisk odpadów; obsługa geotechniczna budów;
 • wiercenia geotechniczne, dozory geologiczne wierceń i badania polowe, także w miejscach trudnodostępnych dla urządzeń samojezdnych;
 • polowe badania zagęszczenia i nośności gruntów: sondą udarową lekką (DPL), sondą krzyżakową udarowo-obrotową (SLVT), płytą dynamiczną, płytą obciążaną statycznie (VSS), oznaczanie spójności gruntu penetrometrem tłoczkowym (PP), oznaczanie wytrzymałości na ścinanie gruntu ścinarką obrotową (TV);
 • oznaczanie gęstości objętościowej gruntu w pierścieniu lub cylindrze;
 • badania laboratoryjne gruntów i wody: oznaczanie składu granulometrycznego, wilgotności naturalnej i granic konsystencji, oznaczanie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej metodą Proctora, badanie agresywności wody;
 • badania warunków gruntowo-wodnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ);

Hydrogeologia / studnie


 • Projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne, opinie i ekspertyzy z zakresu hydrogeologii i ochrony środowiska, plany ruchu wierceń powyżej 100 m
 • budowa (wiercenie studni) i likwidacja ujęć wód podziemnych;
 • diagnostyka studni
 • odwadnianie wykopów budowlanych studniami wierconymi;
 • wbijanie lub zapłukiwanie igłostudni (tzw abisynki)
 • budowa piezometrów
 • zakładanie i merytoryczna obsługa sieci monitoringu wód podziemnych wokół stacji paliw, składowisk odpadów i ujęć wód podziemnych;
 • pobieranie prób wody do analizy
 • zastępstwo inwestorskie, nadzory inwestorskie wierceń, dozory geologiczne i górnicze wierceń;
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych i stref ochronnych dla ujęć wód podziemnych;

Telefon: 692115909
e-mail: rchm@o2.pl

Eco-Geo Robert Chmielewski
56-400 Olesnica Slaska
ul. Klonowa 6b/3,
NIP 911-119-24-38